Skip to content

November 2019

Income Certificate Featured Image

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (Income Certificate) कसे मिळवावे ?

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र कशासाठी लागते ? उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची (Income Certificate) कॉलेजमध्ये, शाळेत नवीन प्रवेश घेताना, शासकीय नौकाऱ्यांसाठी, शिष्यवृत्ती योजनांचा, विविध शासकीययोजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून… Read More »उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (Income Certificate) कसे मिळवावे ?