Skip to content

आपले सरकार

EWS Reservation 10%

महाराष्ट्र राज्यात EWS 10% आर्थिक आरक्षण प्रमाणपत्र सुरु

कोणासाठी आहे EWS 10% आरक्षण ? केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या सवर्ण लाभार्थ्यांसाठी (EWS – Economically Weaker Section) 10% आरक्षण… Read More »महाराष्ट्र राज्यात EWS 10% आर्थिक आरक्षण प्रमाणपत्र सुरु