Skip to content

Events At Kekarjawala

Book Distribution At Investor Awareness Program

ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी जागरूकता सत्राचे आयॊजन (Investor Awareness Program)

दि. ०१/११/२०१८ रोजी आमच्या केंद्रावर ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी Investor Awareness Program चे आयोजन करण्यात आले होते. या सत्रामध्ये नागरिकांना बचतीचे तसेच गुंतवणुकीचे महत्व सांगण्यात आले. तसेच… Read More »ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी जागरूकता सत्राचे आयॊजन (Investor Awareness Program)