Skip to content

Santosh Kekarjawalekar

Employment News

लेखा व कोषागारे संचालनालयात ९३२ पदे

• पदाचे नाव :- लेखा लिपिक/ लेखा परीक्षा लिपिक ५९८ पदेअ.जा. ५९ जागा, अ.ज.५३ जागा, वि.जा. (अ) १५ जागा, भ.ज.(ब) १४ जागा, भ.ज. (क) १९ जागा,… Read More »लेखा व कोषागारे संचालनालयात ९३२ पदे

MHT-CET 2019 चे ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास सुरवात

MHT-CET – 2019 परीक्षेचे ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास 1 जानेवारी पासून सुरवात झाली असून आपले सरकार सेवा केंद्र केकरजवळा हे CET चे फॉर्म भरण्याचे अधिकृत Facilitation… Read More »MHT-CET 2019 चे ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास सुरवात

महाराजस्व अभियाना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप

महाराजस्व अभियान अंतर्गत आज दि. ०३/०१/२०१९ रोजी ग्रामपंचायत केकरजवळा येथे आपले सरकार सेवा केंद्र केकरजवळा मार्फत विद्यार्थ्यांना विविध महसुली प्रमाणपत्र जसे की, मराठा जात प्रमाणपत्र,… Read More »महाराजस्व अभियाना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप

Book Distribution At Investor Awareness Program

ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी जागरूकता सत्राचे आयॊजन (Investor Awareness Program)

दि. ०१/११/२०१८ रोजी आमच्या केंद्रावर ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी Investor Awareness Program चे आयोजन करण्यात आले होते. या सत्रामध्ये नागरिकांना बचतीचे तसेच गुंतवणुकीचे महत्व सांगण्यात आले. तसेच… Read More »ग्रामीण गुंतवणूकदारांसाठी जागरूकता सत्राचे आयॊजन (Investor Awareness Program)