Skip to content

January 2019

Employment News

लेखा व कोषागारे संचालनालयात ९३२ पदे

• पदाचे नाव :- लेखा लिपिक/ लेखा परीक्षा लिपिक ५९८ पदेअ.जा. ५९ जागा, अ.ज.५३ जागा, वि.जा. (अ) १५ जागा, भ.ज.(ब) १४ जागा, भ.ज. (क) १९ जागा,… Read More »लेखा व कोषागारे संचालनालयात ९३२ पदे

MHT-CET 2019 चे ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास सुरवात

MHT-CET – 2019 परीक्षेचे ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास 1 जानेवारी पासून सुरवात झाली असून आपले सरकार सेवा केंद्र केकरजवळा हे CET चे फॉर्म भरण्याचे अधिकृत Facilitation… Read More »MHT-CET 2019 चे ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास सुरवात

महाराजस्व अभियाना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप

महाराजस्व अभियान अंतर्गत आज दि. ०३/०१/२०१९ रोजी ग्रामपंचायत केकरजवळा येथे आपले सरकार सेवा केंद्र केकरजवळा मार्फत विद्यार्थ्यांना विविध महसुली प्रमाणपत्र जसे की, मराठा जात प्रमाणपत्र,… Read More »महाराजस्व अभियाना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप